logo
0
0 €

Politika zasebnosti

Politika zasebnosti

1. Uvod

1.1 Zavezani smo k varovanju zasebnosti obiskovalcev našega spletnega mesta in uporabnikov naših storitev.

1.2 Ta pravila veljajo povsod, kjer smo upravljavci osebnih podatkov obiskovalcev naših spletnih mest in uporabnikov naših storitev, z drugimi besedami, kjer določimo namen in pomen obdelave teh osebnih podatkov.

1.3 Ob prvem obisku naše spletne strani vas prosimo za soglasje za uporabo piškotkov v skladu s pogoji teh pravil.

1.4 V teh načelih »mi«, »nam« in »naš« se nanašajo na Origos Group, s.r.o. Za več informacij o nas glejte razdelek 12.

2. Kako uporabljamo osebne podatke

2.1 V tem razdelku 2 smo določili:

(a) splošne kategorije osebnih podatkov, ki jih obdelujemo;

(b) vir in kategorijo podatkov ali podatkov, ki jih nismo prejeli neposredno od vas;

(c) namen, za katerega obdelujemo osebne podatke;

(d) pravno podlago za njihovo obdelavo.

2.2 Lahko obdelujemo podatke o uporabi naših spletnih mest in storitev (podatke o uporabi). Podatki o uporabi lahko vključujejo vaš IP naslov, geografsko lokacijo, spletni brskalnik in različico, operacijski sistem, referenčni vir, dolžino obiska, oglede strani in navigacijske poti po spletnem mestu, pa tudi informacije o času, pogostosti in vzorcu uporabe naše storitve. Vir podatkov o uporabi je Google Analytics. Ti podatki o uporabi se lahko obdelujejo za namene analize uporabe  spletnega mesta in storitev. Pravna podlaga za to obdelavo je privolitev in naši zakoniti interesi, tj. j. spremljanje in izboljševanje naših spletnih mest in storitev.

2.3 Podatke, ki jih objavite na našem spletnem mestu ali prek podatkov, ki jih uporabljate za uporabo naših storitev, lahko obdelujemo. Objavljeni podatki se lahko obdelujejo za namene njihove objave in upravljanja naših spletnih mest in storitev. Pravna podlaga za to obdelavo je privolitev.

2.4 Podatke iz katerega koli vprašalnika (poizvedbene podatke) lahko obdelujemo, kar zadeva podatke o blagu in/ali storitvah. Pravna podlaga za to obdelavo je privolitev.

 

2.5 Podatke, ki nam jih posredujete, lahko obdelamo za prejemanje naših e-poštnih ponudb in/ali glasil (podatki o obvestilih). Podatki obvestil se lahko obdelujejo za pošiljanje ustreznih obvestil in/ali glasil. Pravna podlaga za to obdelavo je privolitev.

2.6 Podatke (kontaktne podatke), ki jih vsebuje naročilo ali  podatke povezane s kakršno koli komunikacijo, s katero nam pošljete kontaktne podatke, lahko obdelujemo. Korespondenčni podatki lahko vsebujejo komunikacijsko vsebino in metapodatke, povezane s komunikacijo. Naša spletna stran bo generirala metapodatke v zvezi s komunikacijo prek kontaktnih obrazcev spletnega mesta. Podatki o korespondenci se lahko obdelujejo za namene komunikacije z vami in vodenje evidenc. Pravna podlaga za to obdelavo so naši zakoniti interesi, in sicer pravilno upravljanje našega spletnega mesta in poslovanja ter komunikacija z uporabniki in/ali izpolnjevanje pogodbe med vami in nami in/ali koraki, ki vodijo do sklenitve pogodbe.

2.7 Podatke o vašem računu (podatke o računu) lahko obdelujemo. Podatki o računu lahko vključujejo vaše ime in e-poštni naslov. Podatki o računu se lahko obdelujejo za namene delovanja našega spletnega mesta, zagotavljanja naših storitev, zagotavljanja varnosti naših spletnih mest in storitev, vzdrževanja varnostnih kopij naših baz podatkov in komunikacije z vami. Pravna podlaga za to obdelavo je privolitev ali naši zakoniti interesi, in sicer pravilno upravljanje našega spletnega mesta in poslovanja, izpolnjevanje pogodbe med vami in nami in/ali sprejetje ukrepov na vašo zahtevo za sklenitev takšne pogodbe.

2.8 Lahko obdelujemo informacije v zvezi s transakcijami, vključno z nakupi blaga in/ali storitev, ki jih naročite prek našega spletnega mesta (podrobnosti o transakciji). Podrobnosti o transakciji lahko vključujejo vaše kontaktne podatke in podatke o transakciji. Podatki o transakcijah se lahko obdelujejo z namenom dostave kupljenega blaga in/ali storitev ter vodenja ustrezne evidence takih transakcij. Pravna podlaga za to obdelavo je izpolnjevanje pogodbe med vami in nami in/ali dejanje, sprejeto na podlagi vaše zahteve za sklenitev takšne pogodbe, in naši zakoniti interesi, zlasti naš interes za pravilno upravljanje našega spletnega mesta in poslovanja.

2.9 Lahko obdelujemo katere koli vaše osebne podatke, navedene v tej politiki, če je to potrebno za ustvarjanje, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov, bodisi v sodnih postopkih ali v upravnih ali izvensodnih postopkih. Pravna podlaga za to obdelavo so naši zakoniti interesi, in sicer zaščita in uveljavljanje naših zakonskih pravic, vaših zakonskih pravic in zakonskih pravic drugih.

2.10 Poleg posebnih namenov, za katere lahko obdelujemo vaše osebne podatke, navedenih v tem razdelku 2, lahko obdelujemo katerega koli od vaših osebnih podatkov, če je taka obdelava potrebna za izpolnjevanje pravne obveznosti, ki smo ji podvrženi, ali za zaščito vaših vitalnih interesov ali vitalnih interesov drugega posameznika.

3. Posredovanje vaših osebnih podatkov drugim osebam

 

3.1 Poleg posebnih razkritij osebnih podatkov, določenih v tem razdelku 3, lahko razkrijemo vaše osebne podatke, če je takšno razkritje potrebno za izpolnitev pravne obveznosti, ki smo ji podvrženi, ali za zaščito vaših vitalnih interesov ali vitalnih interesov drugega posameznika. Vaše osebne podatke lahko razkrijemo tudi, če je takšno razkritje potrebno za vzpostavitev, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov, bodisi v sodnih postopkih ali v upravnih ali izvensodnih postopkih.

3.2. Kupčeve osebne podatke lahko posredujemo naslednjim tretjim osebam, oziroma prejemnikov: SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o., IČO: 45 497 885, s sedežem Družby 22, 974 01 Banská

Bystrica, vpisana v gospodarski register Okrožnega sodišča v Banská Bystrica, oddelek Sro, številka spisa 17990 / S

4. Mednarodni prenosi vaših osebnih podatkov

4.1 Potrjujete, da so osebni podatki, ki jih posredujete za objavo prek naših spletnih mest ali storitev, lahko dostopni prek interneta po vsem svetu. Ne moremo preprečiti uporabe (ali zlorabe) takih osebnih podatkov s strani drugih.

5. Shranjevanje in izbris osebnih podatkov

5.1 Ta razdelek 5 določa našo politiko in postopke hrambe podatkov, ki so zasnovani tako, da pomagajo zagotoviti skladnost z našimi pravnimi obveznostmi v zvezi s hrambo in izbrisom osebnih podatkov.

5.2 Osebni podatki, ki jih obdelujemo za kateri koli namen ali namene, se ne smejo hraniti dlje, kot je potrebno za ta namen ali namene.

5.3 Osebne podatke bomo hranili na naslednji način:

(a) podatki o uporabi, podatki o razkritju, podatki o poizvedovanju, podatki o obvestilih in podatki o korespondenci se hranijo največ 10 let.

5.4 Ne glede na druge določbe tega oddelka 5 lahko vaše osebne podatke hranimo, če je takšna hramba potrebna za izpolnjevanje pravne obveznosti, ki smo ji podvrženi, ali za zaščito vaših vitalnih interesov ali vitalnih interesov drugega posameznika.

6. Spremembe

6.1 Ta pravila lahko občasno posodobimo z objavo nove različice na našem spletnem mestu.

6.2 Občasno preverite to stran in se prepričajte, ali ste zadovoljni s kakršnimi koli spremembami tega pravilnika.

6.3 O spremembah teh pravil vas lahko obvestimo po e-pošti.

7. Vaše pravice

7.1 V tem razdelku 7 smo povzeli pravice, ki jih imate po zakonu o varstvu podatkov. Nekatere pravice so zapletene in vse podrobnosti niso bile vključene v naše povzetke. Zato morate prebrati veljavne zakone in regulativne smernice za popolno razlago teh pravic.

7.2 Vaše temeljne pravice po zakonu o varstvu podatkov so:

(a) pravica do dostopa;

(b) pravico do popravka;

(c) pravica do izbrisa;

(d) pravica do omejitve obdelave;

(e) pravico do ugovora o obdelavi;

(f) pravica do prenosa podatkov;

(g) pravico do pritožbe pri nadzornem organu; in

(h) pravica do preklica privolitve.

7.3 Imate pravico potrditi, ali lahko obdelujemo vaše osebne podatke in kje do njih dostopamo skupaj z drugimi informacijami. Te dodatne informacije vključujejo podrobnosti o namenu obdelave, kategorijah zadevnih osebnih podatkov in prejemnikih osebnih podatkov. To ne vpliva na podeljevanje pravic in svoboščin drugih, posredovali vam bomo kopijo vaših osebnih podatkov. Prvi izvod bo na voljo brezplačno, za dodatne kopije pa se lahko zaračuna razumna pristojbina. Svoje osebne podatke lahko zahtevate na https://s-bikes.sk/vyziadanie-osobnych-udajov/.

7.4 Imate pravico, da popravite morebitne netočne osebne podatke in v zvezi z nameni obdelave, če imate o sebi izpolnjene nepopolne osebne podatke.

7.5 V določenih okoliščinah imate pravico, da svoje osebne podatke izbrišete brez nepotrebnega odlašanja. Te okoliščine vključujejo: osebni podatki niso več potrebni za namen, za katerega so bili zbrani ali drugače obdelani; prekličete privolitev za obdelavo na podlagi privolitve; imate ugovore glede obdelave v skladu z določenimi pravili veljavne zakonodaje o varstvu podatkov; obdelava je namenjena za namene neposrednega trženja; in so bili osebni podatki obdelani neupravičeno. Vendar pa obstajajo izjeme glede pravice do izbrisa. Splošne izjeme veljajo, kadar je obdelava potrebna: za uveljavljanje pravice do svobode izražanja in obveščanja; izpolnjevanje zakonskih obveznosti; ali za ustvarjanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

7.6 V določenih okoliščinah imate pravico omejiti obdelavo svojih osebnih podatkov. Te okoliščine so: dvomite o točnosti osebnih podatkov; obdelava je nezakonita, vendar izključite izbris; osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene naše obdelave, ampak osebne podatke potrebujemo za vzpostavitev, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov; in ste ugovarjali obdelavi do preverjanja tega ugovora. Če je obdelava na tej podlagi omejena, lahko še naprej hranimo vaše osebne podatke. Vendar jih bomo obdelali drugače: z vašim soglasjem; za ustvarjanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; za zaščito pravic druge fizične ali pravne osebe; ali iz razlogov prevladujočega javnega interesa.

7.7 Zaradi vaše posebne situacije imate pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov, vendar le v obsegu, ki ga dopušča zakonska podlaga. Obdelava je potrebna za: opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu ali pri opravljanju katerega koli uradnega organa, ki nam je zaupan; ali za zakonite interese, ki jih zasledujemo v svojem imenu ali v imenu tretje osebe. Če podate tak ugovor in ne moremo dokazati prepričljivih legitimnih razlogov za obdelavo, ki presegajo vaše interese, pravice in svoboščine, ali je obdelava za ustvarjanje, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov, bomo prenehali z obdelavo osebnih podatkov.

7.8 Imate pravico do ugovora obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja (vključno s profiliranjem). Če podate tak ugovor, bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke v ta namen.

7.9 Imate pravico do ugovora obdelavi vaših osebnih podatkov za znanstvene ali zgodovinske raziskovalne namene ali za statistične namene na podlagi razlogov, ki se nanašajo na vaš poseben položaj, razen če je obdelava potrebna za naloge, ki se izvajajo v javnem interesu.

7.10 Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je:

(a) privolitev; ali

(b) če je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, katere stranka ste, ali za izvedbo dejanja na vašo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe,

(c) in se taka obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, imate pravico do prejemanja vaših osebnih podatkov v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki. Vendar ta pravica ne velja, če bi škodovala pravicam in svoboščinam drugih.

7.11 Če menite, da naša obdelava vaših osebnih podatkov krši zakone o varstvu podatkov, imate zakonsko pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo podatkov. To lahko storite v državi članici EU, v kateri imate običajno prebivališče, kraj dela ali domnevne kršitve.

7.12 V kolikor je zakonska podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov dogovorjena, imate pravico, da to privolitev kadar koli prekličete.

7.13 S pisnim obvestilom lahko uveljavljate katero koli svojo pravico v zvezi z vašimi osebnimi podatki.

8. O piškotkih

8.1 Piškotek je datoteka, ki vsebuje identifikator (niz črk in številk), ki ga spletni strežnik pošlje spletnemu brskalniku in ga brskalnik shrani. Identifikator se nato pošlje nazaj strežniku, ko brskalnik od strežnika zahteva stran.

8.2 Piškotki so lahko bodisi »trajni« piškotki ali datoteke »sejni«: trajni piškotek bo shranjen v spletnem brskalniku in bo ostal veljaven do določenega datuma poteka, razen če ga uporabnik izbriše pred datumom poteka; sejni piškotki potečejo ob koncu seje uporabnika, ko je spletni brskalnik zaprt.

8.3 Piškotki običajno ne vsebujejo nobenih informacij, ki bi osebno identificirale uporabnika, vendar so osebni podatki, ki jih shranjujemo, lahko povezani s podatki, shranjenimi v piškotkih in pridobljenimi iz piškotkov.

9. Piškotki, ki jih uporabljamo

9.1 Piškotke uporabljamo za naslednje namene:

(a) avtentikacija – uporabljamo piškotke, da vas identificiramo, ko obiščete našo spletno stran in med navigacijo po naši spletni strani;

(b) analiza – uporabljamo piškotke, ki nam pomagajo analizirati uporabo in delovanje naših spletnih mest in storitev; in

(c) privolitev piškotkov – piškotke uporabljamo za shranjevanje vaših nastavitev za uporabo piškotkov pri brskanju po spletnem mestu

10. Piškotki, ki jih uporabljajo naši ponudniki storitev

10.1 Naši ponudniki storitev uporabljajo piškotke in ti piškotki se lahko shranijo na vaš računalnik, ko obiščete našo spletno stran.

10.2 Google Analytics uporabljamo za analizo uporabe našega spletnega mesta. Google Analytics zbira podatke o uporabi spletnega mesta prek piškotkov. Zbrani podatki o naši spletni strani se uporabljajo za ustvarjanje poročil o uporabi našega spletnega mesta. Googlov pravilnik o zasebnosti je na voljo na tem spletnem mestu.

10.3 Za analizo uporabe našega spletnega mesta uporabljamo Facebook Pixel. Ta storitev uporablja piškotke, da zagotovi, da se naši oglasi prikazujejo pravim ljudem in ustvarijo oglaševalsko občinstvo. Na tem naslovu si lahko ogledate politiko zasebnosti tega ponudnika storitev.

11. Upravljanje piškotkov

 

11.1 Večina brskalnikov vam omogoča, da zavrnete sprejemanje piškotkov in izbrišete piškotke. Načini za njihovo upravljanje se razlikujejo glede na brskalnik in različico brskalnika. Vendar pa lahko dobite najnovejše informacije o blokiranju in brisanju piškotkov na naslednjih povezavah:

(a) Krom

(b) Firefox

(c) Opera

(d) Internet Explorer

(e) Safari, in

(f) Edge.

11.2 Blokiranje vseh piškotkov bo negativno vplivalo na uporabnost številnih spletnih mest.

11.3 Če blokirate piškotke, ne boste mogli uporabljati vseh funkcij našega spletnega mesta.

12. Podrobnosti o nas

12.1 To spletno mesto je v lasti in upravljanju Origos Group, s.r.o.

12.2 Na Slovaškem smo registrirani z registrsko številko (matična številka) 51861852, nahajamo se na naslovu: Za školou I. 398/1, 911 05 Zamarovce, Slovaška.

12.3 Naše podjetje se nahaja na naslovu: Za školou I. 398/1, 911 05 Zamarovce, Slovaška.

12.4 Kontaktirate nas lahko:

(a) po pošti na ta poštni naslov;

(b) tako, da izpolnite kontaktni obrazec na naši spletni strani;

(c) po telefonu, na kontaktno številko, objavljeno na naši spletni strani; oz

(d) po elektronski pošti z uporabo e-poštnega naslova, objavljenega na naši spletni strani.

Naročite se na newsletter

Nikoli več ne zamudite novic iz Origos sveta.